disney

Teknologi Superkomputer

Teknologi Superkomputer

Teknologi Superkomputer. Lahir sebelum perkembangan zaman dan teknologi yang semakin baru, sebelum istilah IoT (Internet of Things) dan Cloud Computing (Komputasi Awan) muncul dan menjadi tidak asing lagi untuk kita dengar. Sebelum kita mengenal era bigdata seperti…